MDH

Het Huis van de Mensenrechten

Bouw samen met ons!

1 325 182 €
Voor 5 oktober 1 300 000 €

+100€ op de pagina "Des Droits avec toi(t) (pas sans vous)" Bedankt Laurent uit Dion-Valmont!

Samen met de Liga & la Ligue het Huis van de Mensenrechten bouwen - het project • Onze politieke en financiële onafhankelijkheid versterken • Een 100% duidelijk project - de cijfers • Samen weerwerk bieden - ik zamel ook in!

Mensenrechten zijn universeel

De Liga en la Ligue beschermen ons

Vrijheid en veiligheid

De Liga bewaart het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid. Meer mensenrechten voor meer vrijheid en veiligheid
Lees meer

Privacy

De Liga houdt je privacy in het oog. Het recht op privacy is een fundamenteel mensenrecht.
Lees meer

Detentie

De Liga komt op voor de rechten van gevangenen. Gedetineerden hebben ook mensenrechten.
Lees meer

Discriminatie

De Liga bestrijdt discriminatie. Iedereen verdient gelijke behandeling en eerlijke kansen.
Lees meer

Rechtvaardigheid

https://mensenrechten.be/

De Liga vecht de hervorming van de rechtsbijstand aan bij het grondwettelijk hof.
Lees meer

Ouderen

De Liga verzet zich tegen de nieuwe wet die er voor zorgt dat de voorwaarden voor senioren om aan een minimuminkomen te geraken, verstrengd zijn
Lees meer

Mensenrechten verdedigen in België - Nog altijd broodnodig

De Liga en la Ligue: daadkrachtiger onder eenzelfde dak

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar (als u € 1 000 doneert, kost het u slechts € 400)

Ik doneer

Goed

Een plaats voor ons allen

Wat betekent dit project nu?

Het Huis van de Mensenrechten zal onderdak bieden aan organisaties die werken rond mensenrechten: de Liga en La Ligue. Daarnaast komen er op termijn nog andere mensenrechtenorganisaties bij, zoals FIDH, Liberties en EAHR. Met andere woorden: in het Huis van de Mensenrechten bundelen we de krachten om zo de mensenrechten te versterken.

Meer over het project

This campaign is made thanks to Raise & Shine