Une huis pour de mensenrechten !

door Barbara Pecheur

Une huis pour de mensenrechten !
400€ verzameld

Eindelijk een gemeenschappelijk huis voor de mensenrechten in Brussel !

Help ons, al was het met maar een kleine bijdrage, om samen het Tweetalig Huis voor de mensenrechten op te richten! Zo kunnen we allen samen onze rechten en vrijheden verdedigen op één en dezelfde plek! Want samen zijn we sterker!

Alors, venez nous rejoindre pour créer une Maison des droits humains bilingue à Bruxelles! Nous pourrons défendre nos droits et nos libertés tous ensemble en un seul et même lieu.

Ce projet est un rêve qui ne pourra se réaliser que grâce à vous!
Dit project is een droom die we dankzij jullie kunnen verwezenlijken!

uw gift is fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro.

Merci
Bedankt!

Barbara

— Barbara

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (5)

5 top schenker steunen "Une huis pour de mensenrechten !"
100 €
Anoniem
50 €
Anoniem
50 €
Anoniem
100 €
Anoniem
100 €
Anoniem

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub