Voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld

door Roosmarijn Smits

1 040€ verzameld

Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld (Préambule Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens). Draag je steentje bij voor een betere wereld en bouw mee aan dit huis!

— Roosmarijn

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (13)

13 top schenker steunen "Voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld"
100 €
Bruno
40 €
joris
50 €
Luuk

Mooi initiatief, Roosmarijn

100 €
Lily

Dank voor het initiatief Roosmarijn. Succes!

100 €
Wim

200 akkoord!

150 €
Alfons
50 €
Jan

knap en belangrijk initiatief

50 €
Paul
100 €
Mark

Veel succes met deze actie ! Prachtig initiatief !

50 €
Philip

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub