Bouw samen met ons!

Une maison des droits à Bruxelles

door Carine Thibaut

20€ verzameld

La ligue des droits humains est à la pointe des combats en Belgique pour défendre les droits humains. Depuis des années, elle est proche de tous les mouvements sociaux dont les droits humains peuvent être bafoués dans leur quotidien, que ce soit les migrant.es en transit, les femmes victimes de violences, les personnes racisées. Elle joue un rôle essentiel en organisant une veille permanente des nouveaux projets et propositions de lois. Avoir une maison à Bruxelles avec la liga voor mensenrechten, c'est une manière d'installer durablement à Bruxelles un haut lieu de défense, réflexion des droits humains.

— Carine

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Donateurs (1)

Een super donateur steunt "Une maison des droits à Bruxelles"
20 €
Laura

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub