Bouw samen met ons!

Une brique pour la Maison des droits humains

door Sophie Moulart

300€ verzameld

Depuis plus de 100 ans, la Ligue des droits humains et son homologue flamande la Liga combattent les atteintes aux droits fondamentaux en Belgique. La Ligue exerce un rôle de contre-pouvoir indépendant de tout parti ou mouvement politique. Elle défend activement l’accès de toute personne à une justice équitable, à l’éducation, au travail et à une vie digne. La Ligue n’envisage pas les droits humains comme une fin en soi mais comme un moyen de transformer les pratiques sociales pour plus de justice, de liberté, d'égalité et de solidarité.
Afin de renforcer et de pérenniser leurs actions, la Ligue et la Liga ont décidé de créer à Bruxelles une Maison des droits humains.
Aidons les à rendre ce magnifique projet possible !

— Sophie

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Donateurs (2)

2 top donateurs steunen "Une brique pour la Maison des droits humains"
50 €
Amélie
250 €
Sophie

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub