Un toit pour vos droits

door Baptiste Erkes

1 446€ verzameld

Défendre les droits humains, ça n'a pas de prix.

— Baptiste

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (19)

19 top schenker steunen "Un toit pour vos droits"
100 €
Thibaud
25 €
francoise

Beau projet!!!

50 €
guy
50 €
Frederic
50 €
Denis
41 €
Katia
50 €
Bast & Bea

Merci pour cette initiative! La bise (virtuelle on peut, non?).

30 €
Thomas
100 €
guibert

tu me manques, je t'aime

100 €
Erkes

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub