Un toit pour les droits / Een huis voor mensenrechten!

door Laura & Michael Van den Eynde - Cerulus

Un toit pour les droits / Een huis voor mensenrechten!
3 500€ verzameld

Vous avez peut-être déjà soutenu les balbutiements de ce projet de différentes manières, par exemple en contribuant lors des naissances de nos enfants. Bonne nouvelle, le projet se concrétise vraiment! En plus de toutes les bonnes raisons énumérées par ailleurs, il nous tient doublement et personnellement à coeur parce qu'il joint les Ligues francophone et flamande et parce que nous sommes loin et que l'on mesure encore plus la chance que la Belgique a d'avoir un tel projet. Plus que jamais d'actualité, aidez les équipes de permanent.e.s et de volontaires à consacrer leur énergie à défendre nos/vos droits et pas à se soucier d'un loyer!
***
Misschien hebben jullie dit project eigenlijk al eerder ondersteund, door een bijdrage bij de geboorte van onze kinderen. Goed nieuws, dit project wordt nu heel concreet! Naast alle goede redenen die elders werden opgesomd, vinden we het zelf fijn dat de Vlaamse en Franstalige mensenrechtenliga's dichter naar elkaar groeien. Vanuit Atlanta bekeken, zijn we ons nog meer bewust van het geluk dat België heeft met zo'n project. In een periode waarin mensenrechten belangrijker dan ooit lijken, ook in België, is jullie steun dus des te nuttiger. Zo kunnen de medewerkers en vrijwilligers al hun energie steken in het verdedigen van onze/uw rechten en hoeven ze zich geen zorgen te maken over hun huisvesting.

— Laura & Michael

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (27)

27 top schenker steunen "Un toit pour les droits / Een huis voor mensenrechten!"
100 €
Fiel
50 €
Jo
100 €
Elisabeth
50 €
Berber

Mooi project! Hoop dat het streefbedrag (en meer!) snel bereikt wordt en kijk ernaar uit dit toekomstige mensenrechtenhuis te bezoeken! Groetjes uit Brussel naar de andere kant van de oceaan!

50 €
Claire

Thank you for your commitment to this wonderful project!

100 €
Lola
50 €
Anouck & Laurens
250 €
Michel et Dominique
100 €
Michèle
100 €
Christina
250 €
Paul
250 €
Jean
50 €
Marie
100 €
Carlo
150 €
Annette

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub