Un refuge pour les droits humains

door David Ribant

Un refuge pour les droits humains
650€ verzameld

Dans un contexte où les droits humains sont malmenés, la Ligue et la Liga ont décidé de travailler ensemble dans un même lieu afin de renforcer la défense de ces droits.

Cette synergie ne sera toutefois possible qu'à l'aide de vos dons.

Ces dons nous permettront d'acquérir une maison des droits humains dans laquelle ces deux associations pourront lutter ensemble pour la défense de nos droits et libertés.

— David

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (8)

8 top schenker steunen "Un refuge pour les droits humains"
50 €
Anoniem
150 €
Anne
50 €
Fabrice
50 €
Caroline
50 €
Gerald

Bon anniversaire !

50 €
Annabelle
200 €
Anne
50 €
Anne-catherine

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub