Un projet de la Ligue (francophone et néerlandophone) des droits humains

Un projet de la Ligue (francophone et néerlandophone) des droits humains
650€ verzameld

Participer à la l’acquisition de la Maison des droits humains !

— Un projet de la Ligue (francophone et néerlandophone) des droits humains

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (7)

7 top schenker steunen "Un projet de la Ligue (francophone et néerlandophone) des droits humains"
50 €
Michel
100 €
Paul Danielle

Bonne chance dans ce projet pour pérenniser les droits humains si malmenés actuellement

150 €
Claire
100 €
jean pierre
50 €
Michèle
150 €
Jean
50 €
Jean

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub