Bouw samen met ons!

Un coup de pouce à l'indispensable Ligue des droits humains!

door Marie Charles

55€ verzameld

Voici une belle initiative à soutenir ! Les deux ligues des droits humains actives en Belgique se réunissent dans une seule maison à Bruxelles, symbole de leur collaboration. Les ligues mènent un travail essentiel et de qualité. Elles se battent pour la défense de nos droits fondamentaux à tous. L'actualité ne cesse de nous rappeler l'importance de leur vigilance. Vous les soutenez avec moi pour leur donner les moyens de fonctionner ? Elles ont aujourd'hui besoin de nous pour finaliser l'achat de cette maison des droits humains. Merci !

— Marie

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Donateurs (2)

2 top donateurs steunen "Un coup de pouce à l'indispensable Ligue des droits humains!"
5 €
Madeleine
50 €
Anoniem

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub