Protégeons les libertés de chacun

door Sandrine Rorive

Protégeons les libertés de chacun
700€ verzameld

"La Ligue des Droits Humains promeut les principes d’égalité, de liberté et de solidarité, ainsi que les droits fondamentaux de toutes les personnes, adultes et enfants, en Belgique. Elle défend activement l’accès de toutes et tous à une justice équitable, à l’éducation, au travail… à une vie digne."

En tant que médecin, ces mots résonnent en moi avec force.
Chaque jour, nous sommes confrontés à des questions d'éthique, de droit, d'équité. Le droit à la vie, le droit aux soins pour tous, la question très actuelle du traçage, le droit de mourir dans la dignité… Ce ne sont que quelques exemples de combats menés par la ligue au quotidien.
Aujourd'hui, la ligue a besoin de nous pour continuer à nous protéger!
Merci de comprendre l'importance de ce projet,
Merci de le soutenir

— Sandrine

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (7)

7 top schenker steunen "Protégeons les libertés de chacun"
150 €
Pierre
100 €
Frédéric
50 €
Chantal
100 €
Anoniem
50 €
Anoniem
150 €
Dr Marc Adler sprl
100 €
Sandrine

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub