Notre maison à tou.te.s - Home for all

door Laetitia SEDOU

Notre maison à tou.te.s - Home for all
50€ verzameld

Parce que rien n'est jamais acquis, parce que l’égalité, la justice sociale, le respect de la dignité humaine sans distinction de genre, origine ou religion demandent un combat de tous les jours:
Soutenez la Ligue des droits humains et à la Liga voor Mensenrechten qui s'associent pour créer une Maison des droits humains à Bruxelles. Cette union des deux ligues sous un même toit est historique. Elle symbolise la lutte contre le repli identitaire et le rejet de l'autre différent.e

A Human rights House for everyone in Brussels is more than ever need, please support the Belgian human rights leagues to built it!

— Laetitia

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenker (1)

Een super schenker steunt "Notre maison à tou.te.s - Home for all"
50 €
Anoniem

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub