Bouw samen met ons!

Mensenrechten verdedigen: meer dan ooit fundamenteel!

door Luc Barbé

50€ verzameld
Ik doneer
  100% veilig

We zien elke dag weer hoe onze mensenrechten bedreigd worden. Discriminatie, racisme, uithalen naar de pers.. , het houdt maar niet op. Maar tegelijkertijd staan ook velen recht om mensenrechten te verdedigen. De Liga voor mensenrechten en de Ligue des droits humains doen een crowdfundingactie om hun werking te versterken. Doe je ook een bijdrage?

— Luc

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Vanaf 40€ zijn uw giften voor 60% aftrekbaar (in 2020 kost het geven van 100 slechts 40€).

Donateurs (1)

Een super donateur steunt "Mensenrechten verdedigen: meer dan ooit fundamenteel!"
50 €
Thibaut

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub