La maison de toutes et tous

door Juliette Beghin

La maison de toutes et tous
700€ verzameld

La Ligue des Droits Humains (LDH) existe depuis plus de 100 ans. Active bénévole depuis de nombreuses années en son sein, j'y vois les combats fondamentaux qui y sont menés et l'importance de son existence pour un monde plus juste. Une équipe formidable (et de réel soutien en toutes circonstances d'injustices et de droits bafoués), un CA et des commissions composés de personnes à la pointe des droits humains et de l'engagement militant pour les protéger. Mais aussi de la joie, de la réflexion permanente et des capacités d'auto-réflexivité. Je suis fière de faire partie de cette association et de faire partie de l'histoire en contribuant à l'acquisition d'une maison des droits humains, réunissant la Ligue des Droits Humains et la Liga voor Mensenrechten. Faites en de même !!

— Juliette

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (12)

12 top schenker steunen "La maison de toutes et tous"
150 €
Julien
50 €
Aline
50 €
Bao
40 €
Anoniem
50 €
Edwin
50 €
Julia
40 €
Carine

Plus encore aujourd'hui nous avons besoin de respect et de bienveillance!

50 €
Sarah
20 €
Salomé
50 €
Fanny
100 €
Sarah
50 €
Juliette

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub