Kleine steentjes maken een groot mensenrechtenhuis !

door Maaike Vanderbruggen

Kleine steentjes maken een groot mensenrechtenhuis !
130€ verzameld

Gesteld op je vrijheid? De mogelijkheid om je mening te uiten? Respectvolle behandeling van je naasten? Je privacy?.... Mensenrechten zijn er voor iedereen. Ook jij. Ze komen echter steeds meer onder druk te staan. De Liga en La Ligue zien erop toe dat deze rechten voor iedereen toegankelijk zijn, dat overheden ter verantwoording kunnen geroepen worden, dat er een kritische mensenrechtenblik kan geworpen worden op nieuwe maatregelen die op eerste zicht onschuldig lijken, … gezamenlijk onder één dak gaan zij nog zoveel meer kunnen betekenen niet alleen voor het individu maar ook voor alle andere mensenrechtenorganisaties die elk binnen hun expertiseveld opkomen voor dat ene specifieke mensenrecht. Met een gift steun je bijgevolg het hele ruime middenveld en dus een menswaardige samenleving ! Bouw je mee aan dit mooie huis?

— Maaike

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (3)

3 top schenker steunen "Kleine steentjes maken een groot mensenrechtenhuis !"
50 €
Melanie
40 €
Anoniem
40 €
Anoniem

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub