Het huis dat broodnodig is!

door Team Liga voor Mensenrechten

Het huis dat broodnodig is!
2 617€ verzameld

"De afgelopen maanden hebben ons nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het respect voor de mensenrechten is. Maar tegelijkertijd is ook gebleken hoe snel die mensenrechten soms aan de kant geschoven worden. Het is beangstigend om te zien hoe het recht op vrijheid, het recht op werk, het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, het recht op vereniging en zo veel andere basisrechten opgeofferd worden. Zonder dat er echt stil gestaan wordt bij de impact van deze maatregelen, vooral op de zwakkeren in onze samenleving dan. We zijn er van overtuigd dat we, door nauwer samen te werken, de mensenrechten in België nog sterker kunnen maken."

— Team

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (29)

29 top schenker steunen "Het huis dat broodnodig is!"
50 €
Anoniem
50 €
Hilde

Een kleine bijdrage in het grote verschil dat jullie elke dag maken in de strijd voor de mensenrechten. Keep up the good work!

50 €
Laura
50 €
Marike

Heel veel succes!!

100 €
Dominic

Heel veel succes met huis dat broodnodig is.

42 €
Anoniem
50 €
Hilde
50 €
Colette
100 €
Paul

Veel succes met het Huis van de Mensenrechten!

500 €
Anoniem
50 €
Anoniem
50 €
Patrick
50 €
yvan
25 €
Pieter
50 €
Cornelis

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub