Ensemble pour les droits humains!

door Etienne Antheunissens

Ensemble pour les droits humains!
700€ verzameld

Bonjour chers humains intéressés par le respect des droits et des libertés, la tolérance, la bienveillance et le vivre ensemble!

Plus que jamais, il nous appartient de promouvoir et protéger ces valeurs qui nous sont chères. Je vous invite à me rejoindre pour collecter un peu d'argent nécessaire à l'installation et au bon fonctionnement de la maison des droits humains, projet bellement et durablement porté par la Ligue belge des droits humains et la Liga voor mensenrechten.

Merci beaucoup d'avance pour votre contribution!

— Etienne

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (10)

10 top schenker steunen "Ensemble pour les droits humains!"
100 €
amelie
50 €
Nicolas
50 €
Alice
100 €
Priscilla
50 €
Virginie
50 €
Alexandre
50 €
Valère
50 €
Michael
100 €
Véronique
100 €
Etienne

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub