Bouw samen met ons!

Een steentje bijdragen voor Mensenrechten

door Edith Van den Broeck

150€ verzameld

Ik richt me jou omdat ik weet dat jij een hart hebt voor mensenrechten én een groot netwerk hebt.
De afgelopen maanden hebben ons nogmaals duidelijk gemaakt hoe belangrijk het respect voor mensenrechten is. Maar tegelijk is ook gebleken hoe snel ze aan de kant geschoven worden. Het is beangstigend om te zien hoe het recht op vrijheid, het recht op werk, het recht op onderwijs, het recht op gezondheidszorg, het recht op vereniging en zo veel andere basisrechten beperkt worden zonder dat echt stil gestaan wordt bij de impact van deze maatregelen op ons allemaal, maar vooral op de zwakkeren in onze samenleving.
De Liga voor Mensenrechten en la Ligue des Droits Humains werken hard om onze mensenrechten te versterken omdat ze ervan overtuigd zijn dat het leven beter en veiliger wordt als iedereen met respect en waardigheid behandeld wordt.
Om nog nauwer en beter te kunnen samenwerken bouwen we samen aan een huis in Molenbeek dat groot genoeg is voor ons allebei. Zo kunnen we elkaars werking versterken en groeien. Bovendien zitten we in Brussel ook dichter bij de verschillende beslissingscentra in dit land, wat voor meer slagkracht kan zorgen.
Uiteraard kost zo’n huis geld, veel geld. Vandaar dat we beroep doen op jou.

— Edith

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Donateurs (3)

3 top donateurs steunen "Een steentje bijdragen voor Mensenrechten"
50 €
Nancy

Prachtig initiatief!

50 €
Leslie
50 €
Edith

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub