Één huis voor de mensenrechten. Une maison pour le droit des humains.

door Ivo Moyersoen

Één huis voor de mensenrechten. Une maison pour le droit des humains.
750€ verzameld

De uitbouw van dit project is essentieel. In 1974 werd ik opgenomen in het Centraal comité van de Belgische Liga voor de rechten van de mens onder voorzitterschap van Mr Marc De Cock. Het feit dat de Nederlandstalige en Franstalige Liga terug « thuis » komen in een gezamenlijk huis in Brussel is hoopvol en verdient de steun van allen die met mensenrechten begaan zijn.
Foto : Namibië

— Ivo

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (9)

9 top schenker steunen "Één huis voor de mensenrechten. Une maison pour le droit des humains."
100 €
Cathy
100 €
Guido
100 €
Dirk&Katrien
100 €
Emmy
50 €
Tony
50 €
Dirk

Succes!

50 €
Lucas
100 €
Frances
100 €
Ivo

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub