Een Huis voor de Liga

door Joost Depotter

Een Huis voor de Liga
500€ verzameld

De Liga voor de mensenrechten heeft onderdak nodig. Waarom kunt u daartoe bijdragen en waarom zou u dat doen?
De liga is een organisatie die geen winst genereert, dus we hebben weinig middelen te besteden
De doelstellingen van de Liga gaan iedereen aan, de Liga informeert immers de burgers over de mensenrechten, maar gaat ook actief in het verweer indien deze rechten in het gedrang zijn. De Liga draagt dus dagdagelijks bij tot een rechtvaardige samenleving. Dit verdient uw steun!

— Joost

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (7)

7 top schenker steunen "Een Huis voor de Liga"
50 €
Ewout
50 €
Christian

Veel succes

50 €
Saskia
50 €
Veronique
50 €
Pascal
100 €
Iris

Way to go! ???????

150 €
Anoniem

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub