Een baksteen voor de toekomst

Een baksteen voor de toekomst
200€ verzameld

In 2020 is ons duidelijk geworden dat zekerheid niet zo zeker is.
Gelukkig kunnen we onze toekomst zelf een beetje roze kleuren.
Leg zelf de eerste baksteen en draag bij tot een hele fundering aan mensenrechten. Elke euro die jij investeert, stroomt rechtstreeks naar het nieuwe mensenrechtenhuis.

— Een baksteen voor de toekomst

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (4)

4 top schenker steunen "Een baksteen voor de toekomst"
50 €
Anoniem
50 €
Ingrid

Mooi initiatief!

50 €
Marlies

Mooie actie!!!

50 €
Jef

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub