Construisons une Maison, Pas des Prisons

door Observatoire International des Prisons - Section belge OIP

Construisons une Maison, Pas des Prisons
1 920€ verzameld

Considérant que chacun a droit, en tout lieu, à la reconnaissance de sa personnalité juridique et que nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'OIP a pour but de promouvoir le respect des normes, nationales et internationales, qui garantissent le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

Les droits fondamentaux inhérents à chaque individu ont donc toujours été au coeur de l'engagement de l'OIP, c'est donc très naturellement que l'OIP a toujours été soutenu, depuis son origine, par la Ligue des Droits Humains et la Liga voor Mensenrechten.

Aujourd'hui l'OIP soutient avec force la création d'une Maison des Droits Humains.

Merci de vos contributions à ce beau projet.

Le monde à besoin de maisons, pas de prisons !

— Observatoire International des Prisons - Section belge

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (24)

24 top schenker steunen "Construisons une Maison, Pas des Prisons"
50 €
Anita
50 €
Donat
150 €
Linko
150 €
Isabelle
100 €
Corinne
100 €
Georges
50 €
Damien
50 €
Octave
20 €
Olivia
10 €
Juliette
50 €
Agathe
500 €
Observatoire international des prisons
20 €
Christine
50 €
Juliette
50 €
Justine

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub