Bouw mee aan onze mensenrechten

door Louise Willocx

125€ verzameld

De Liga voor Mensenrechten en haar franstalige tegenhanger, la Ligue des Droits Humains, zetten zich al meer dan een eeuw lang in voor de bescherming van mensenrechten in België. Discriminatie, het beantwoorden van sociale problemen met repressie, het vasthouden van gevangenen in mensonterende omstandigheden- de Liga wijst politici op hun verantwoordelijkheden. Om beter te kunnen samenwerken en dichter bij beslissingscentra te zitten, is de Liga voor Mensenrechten samen met la Ligue des Droits Humains aan het bouwen aan een huis in Molenbeek dat groot genoeg is voor hen beiden. Zo'n huis is een uitzonderlijke uitgave, en elk beetje helpt. Helpen jullie de Liga bouwen aan een nieuwe locatie met een donatie, hoe klein ook? Heel erg bedankt!

— Louise

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des Droits Humains werken al meer dan 100 jaar aan het versterken van het respect voor mensenrechten in België. De Liga voor Mensenrechten is een onafhankelijke Belgische vzw. De Liga werkt rond 4 thema’s: vrijheid en veiligheid, privacy, detentie en discriminatie. De Liga baseert zich daarvoor op Belgische wetgeving en verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.
We investeren in de aankoop van een huis om in samen te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten.

Schenkers (3)

3 top schenker steunen "Bouw mee aan onze mensenrechten"
25 €
Edeline
50 €
Joep

Succes met dit mooie initiatief

50 €
Louise

Bouw samen met ons!

Ik neem deel →

banner_img_event_pub