Bouw mee aan de toekomst en bescherm onze mensenrechten!

De Liga voor Mensenrechten en La Ligue des droits humains bouwen samen het Huis van de Mensenrechten

Mensenrechten moeten gerespecteerd worden

Mensenrechten garanderen onze vrijheid, onze veiligheid, ons welzijn en ook die van onze toekomstige generaties.

De Liga en La Ligue beschermen de mensenrechten van elke Belg

Onze troeven? Scherpe en nauwkeurige analyses, een grote geloofwaardigheid en een volledige onafhankelijkheid van elke politieke partij of beweging.

De Liga en La Ligue werken opnieuw samen

Samen kopen we een huis aan in Molenbeek en van daaruit gaan we ons inzetten voor een betere bescherming van onze mensenrechten. We kregen al financiële steun van de ouders van Lauriane, een jonge beloftevolle juriste die helaas omkwam bij de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. Hun donatie zorgt niet alleen voor een duw in onze rug, maar sterkt ons ook in onze vastberadenheid om dit plan te realiseren.

Eén plaats, veel verdedigers van de mensenrechten

We investeren in de aankoop van een huis om samen in te werken, elkaar te versterken en onze onafhankelijkheid te garanderen. Het Huis van de Mensenrechten wordt niet alleen een plek die symbool staat voor de universaliteit van de mensenrechten, maar ook een plek waar mensenrechtenverdedigers, werknemers en vrijwilligers elkaar ontmoeten en waar we trainingen en seminars voor het grote publiek kunnen organiseren.

Uitzonderlijk vragen we om uw steun om dit project te realiseren

Hoe wordt het Huis van de Mensenrechten gefinancierd?

Kosten
Aankoopprijs
680 000
Uitgaven
100 000
Werken en aanpassingen
370 000
Totaal
1 150 000
Financiering
Eigen fondsen
350 000
Hypothecaire lening
400 000
Nog op te halen
400 000
Totaal
1 150 000

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar

Zowel fysieke als rechtspersonen die doneren kunnen een belastingvermindering krijgen die gelijk is aan 60 % van de donatie van minstens € 40 (als u € 1 000 doneert, kost het u slechts € 400).

De Liga voor Mensenrechten onderschrijft de deontologische code van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF)

Mensenrechten verdedigen in België - Nog altijd broodnodig

De Liga en la Ligue: daadkrachtiger onder eenzelfde dak

Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar (als u € 1 000 doneert, kost het u slechts € 400)

Ik doneer

Goed

Ik neem deel

Beter